_ _ _
Gaudeamus igitur
De brevitate vitae

Kindlebena (1781.g) vārdi.
Atdzejojis: Kārlis Straubergs, 1958
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus,
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Gavilēsim vēl arvien,
Jauni cik vēl esam,
Līdz ar jauko jaunību,
Līdz ar skaudro vecumu
Piederēsim zemei.
Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite ad inferos!
Ubi jam fuere.
Kur ir tie, kas iepriekš mums
Pasaulē šeit nāca?
Vai pie veļiem, zemzemē,
Vai te gāja augšzemē,
Kur tie agrāk mita?
Vita nostra brevis est,
Brevi finietur:
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur.
Dzīve mūsu īsa ir,
Īsi viņa beigsies,
Nāks jau nāve drīzi šurp,
Paņems mūs it visus turp
Nežēlos neviena.
Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!
Sveicam akadēmiju,
Sveicam profesorus,
Sveicam katru savējo,
Sveicam visus savējos,
Tie lai zied un zaļo!
Vivant omnes virgines
Faciles, formosae,
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
Atque laboriosae!
Sveicam visas jaunavas
Mīlīgas un daiļas,
Sveicam arī māmuļas,
Laipnīgas un tīkamas,
Mundras katrā darbā.
Vivat et respublica
Et qui illam regit,
Vivat nostra civitas,
Mecenatum caritas,
Quae nos hic protegit
Sveicam mūsu brīvvalsti,
Un kas tajā valda,
Sveicam visus pilsoņus,
Mecenātus devīgus,
Kas mums balstot palīdz
Periat tristitia,
Periat osores!
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius,
Atque irrisores!
Nost mēs saucam skumībai,
Nost mēs saucam skauģiem,
Nost mēs saucam nelabam,
Katram mūsu naidniekam,
Izsmējējiem visiem!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000