_ _ _
Trimpula

Auseklis
Baumaņu Kārlis
Kā Daugava vaida un bangas kā krāc,
Kā Staburags asaras rauda!
Kā ozoli piekrastē briesmīgi šņāc:
Tur Dievi un sentēvi gauda

Vai Pērkonam tāpēc bij' Daugavu rakt
Lai Dieviem un tēvijas sargiem
Bij skaudīgi slāpušiem ūdeni lakt,
Ar bizmaņiem kaudamies bargiem?

Gan sentēvi mācēja pamielot tos
Ar saldajo miestu un alu.
Tad nebij' neviena, kas nelīksmotos
Gar Latvijas Daugavas malu.

Jūs meitiņas šurpu ar vainadziņiem,
Ar mētrām un ozola zariem.
Un puiši ar alu un karodziņiem,
Lai ziedojam slāpušiem gariem!

Lai Daugavas grīva līdz pamatiem žūst,
Pat jūra lai izsīktu sausa,
Tad Trimpum vēl mūžīgi alum būst plūst,
Lai dzeram ir paši iz kausa!

Lai dzeram. lai dziedam, lai uzsākam diet,
Lai svēts mums ir dievības likums,
Lai Trimpus no jauna mums alu sāk liet,
Lai atdzīvo sentēvu tikums!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000