_ _ _
Kanti (dziesmas)

Aktuāla dziesma, dziedāta īstajā vietā, laikā un ar pienācīgu attieksmi, allaž ir bijis palīgs, mierinājums, uzmundrinājums, attieksmes paudējs, glābiņš, u.c. gan sūrā, gan līksmes brīdī. Dziesma ir stiprs un burvīgs izteiksmes līdzeklis, ar kuru, mākot apieties, var panākt daudz. Līdzīgi kā, pārvaldot svešvalodas, cilvēks iegūst priekšrocības, tā arī dziedāt prasme dažkārt paver iespējas, kas citkārt būtu liegtas. Nevelti Latvijā var novērot tādu plaša mēroga fenomenu kā “Vispārējie latviešu dziesmu svētki”.Lettoniā dziedāšanas tradīcijas tiek turētas godā un cieņā. Kaut gan varētu iebilst, ka dažu dziesmu vārdi ir ļoti seni un nav aktuāli mūsu dienām, joprojām tajos var rast patiesības, kas pilnībā atspoguļo 21. gadsimta dzīves situācijas, savstarpējās attiecības un sadzīves nianses. Tās ir dziesmas, kas izturējušas laika pārbaudi.

Ar skanīgiem laba vēlējumiem,
t/l mag!cant! com! Pēteris Ločmelis 97I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000