_ _ _
Uzņemšana Lettoniā  
Studentu korporācija Lettonia jaunos biedrus uzņem divreiz gadā – reizi akadēmiskajā semestrī. Par Lettonias biedru var uzņemt katru vismaz astoņpadsmit gadus vecu Latvijas augstskolu studentu. Lettonias biedrs nevar vienlaikus būt par biedru organizācijās, kas kultivē pretvalstisku, pretnacionālu vai pretreliģisku garu un kuru darbība ir pretrunā ar Lettonias garu un tradīcijām.

Lai studenti, kuri interesējas par iespēju tik uzņemtiem Lettoniā, varētu labāk iepazīt korporācijas vēsturi, tradīcijas, sadzīvi un pašus letoņus, katra akadēmiskā semestra sākumā tiek rīkoti viesu vakari, kuru laikā studenti var ciemoties Lettonias konventa dzīvoklī. Viesu vakaru laikā ir iespēja piedalīties būtiskākajos korporācijas ikdienas pasākumos. Izvērtējot viesu vakaru laikā gūtos iespaidus un informāciju, katrs var izlemt, vai Lettonias dzīve viņu saista un vai viņam ir ar mums pa ceļam. Ja ir vēlēšanās kļūt par Lettonias biedru, viesu vakarus vēlams apmeklēt iespējami regulāri, lai labāk izprastu korporācijas būtību un iepazītos ar pēc iespējas vairāk Lettonias biedriem, - tie ir vieni no kritērijiem, lemjot par uzņemšanu korporācijā.

Neskaidrību un / vai jautājumu gadījumā rakstiet (sk. kontaktus)
 
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000